Om GOODWAY
GOODWAY Entreprenad AB är ett beläggnings- och anläggningsföretag med fokus på kvalité, miljö och produktutveckling. Vi tillverkar och lägger ut halvvarm och varm asfalt till såväl statliga, kommunala som privata kunder. Genom nära samarbete med kunder skapar vi framgång och utvecklar teknik och produkter för hållbara lösningar.
GOODWAY Entreprenad AB startades 2018 och har erfarenhet av branschen sedan 40 år tillbaka. Vi fokuserar på att utföra våra projekt i tid och med rätt kvalitet. Arbetsmiljön står i fokus och vi arbetar aktivt med dessa frågor. Med erfaren och kunnig personal, lyhörd för kundens behov, skapar vi nöjda kunder och genomför projekt enligt kundens krav.

Återvinning är en naturlig del i vår tillverkning och vi arbetar aktivt för maximalt utnyttjande för att minska materialresurserna och förbrukning av fossila bränslen.